Fornirowanie
Fornir to cienka płyta drewniana o grubości 0,1-8 mm. Ze względu na zastosowanie występują dwie podstawowe jego odmiany: okleiny i obłogi. Pierwsze służą głównie do oklejania wyrobów stolarskich, drugie – do produkcji płyt.
Technologię fornirowania okleinami stosujemy najczęściej podczas wykonywania mebli. Istotny wpływ na estetykę produktu wywiera dobór i układ oklein oraz sposób i jakość wykonania usług. Wymagają one wyższych kwalifikacji stolarskich, toteż w naszej firmie zajmują się tym najbardziej doświadczeni pracownicy.