Project Description

Zaprojektowane przez nas nowoczesne drzwi wewnętrzne wykorzystywały proporcje obecne w sztukaterii sufitowej. Podobnie postąpiliśmy z cokołami przypodłogowymi. Pomimo różnej wysokości wnęk drzwiowych oraz niejednolitego sposobu otwierania skrzydeł zrównaliśmy poziom górny opasek drzwiowych.