Project Description

Zaprojektowane przez Klienta spore, oszklone drzwi nie zmieściłyby się na ścianie przy zastosowaniu tradycyjnych parametrów konstrukcyjnych. Możliwości manewru ograniczała dość nisko osadzona sztukateria sufitowa. Zmniejszyliśmy rozmiar górnego naświetla, które z reguły stanowi połowę koła, w celu podwyższenia nieco wysokości drzwi. Dzięki zastosowanej przez nas specjalnej ościeżnicy linie szprosów, obecne w naświetlu łukowym i skrzydłach drzwiowych, pokryły się. Rozwiązanie to okazało się jedynym lekarstwem na wyjście z problematycznej sytuacji.