Project Description

Drzwi zostały zaprojektowane z podwyższonym portalem, wykonane zostały z drewna sosnowego, a lakierowane były przez nas ręcznie.

Boazerię wykonaliśmy z drewna dębowego, które dla podkreślenia natury były głęboko piaskowane, następnie ługowane i lakierowane ręcznie.

Shattersy z uwagi na wysokość były dzielone , a podziały przebiegały analogicznie do podziałów występujących w oknach.