Project Description

Jednolity obraz drzwi, pomimo różnych kierunków otwarcia, uzyskaliśmy dzięki specjalnej ościeżnicy rewersowej. Dodatkowym atutem okazał się brak widocznych połączeń na opaskach, co zgodnie z oczekiwaniami Odbiorcy sprawiło, że uzyskany efekt bryłowy lepiej korespondował z całym wnętrzem.